Kurator till Bergsjöskolan 7–9

GÖTEBORGS KOMMUN
Publicerad juni 11, 2024
Upphör att gälla juni 25, 2024
Plats Västra Götalands län
Kategori Kuratorer  

Beskrivning

Kurator till Bergsjöskolan 7–9
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bergsjöskolan är en skola med elever från förskoleklass till åk 9. Här går drygt 430 elever från hela världen och cirka en fjärdedel av eleverna är nyanlända till Sverige, alla med olika erfarenhetsvärldar, skolbakgrund och kunskap.

Vår målsättning är att Bergsjöskolan ska vara en skola där elever, personal och vårdnadshavare trivs och tillsammans tar ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande. Tillsammans med ytterligare en kurator, skolledning, socialpedagog, specialpedagoger, skolpsykolog och skolsköterska är du en del av skolans Elevhälsoteam. Teamet arbetar stödjande och förebyggande, i samarbete med skolans arbetslag och enskilda pedagoger.

På Bergsjöskolan har vi utvecklat och arbetar efter modellen EHM (elevhälsomöten), vilket är ett forum där det tvärprofessionella lärandet ligger till grund för ett främjande och förebyggande arbete. Hos oss kommer du vara en viktig del av skolans likabehandlingsarbete vars syfte är att eleverna ska känna sig trygga under sin skolgång. I elevhälsan samverkar du med skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkareoch rektor. Teamets uppdrag är att tillsammans medrektor och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen.

I dina arbetsuppgifter ingårexempelvisatt delta i skolans kontinuerliga värdegrunds- och trygghetsarbete,stödsamtal,samverka medoch stödjavårdnadshavare, konsultation med personalochinsatser i grupp/ klass.Du samverkar också med externa aktörer såsom socialtjänst,habilitering,UPH och BUP.

Inom grundskoleförvaltningenmedverkardu på professionsträffar en gång i månaden tillsammans med kuratorskollegor och professionsutvecklaresamtdeltariextern handledning. Som ny skolkurator får du även introduktion samt en mentor.Skolkuratorer i Grundskoleförvaltningen utgår från en gemensam uppdragsbeskrivning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarandehögskoleutbildning.Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkuratorsamterfarenhet av arbete med barn och unga.

Meriterande är även:
• Erfarenhet avarbete inom socialtjänsten
• Erfarenhet av främjande och förebyggande insatser
• Utbildning i samtalsmetodik / handledning

Du har en god förmåga att formulera dig i tal och skrift och kommer att göra skolsociala utredningar och bedömningar inför mottagande i anpassad grundskola samt utredning av elevs frånvaro.Du dokumenterar ditt arbete i PMOoch har god kännedom om Socialtjänstlagen och Skollagen.

Som person är du stabil, empatisk, prestigelösochtrygg i din yrkesroll.Du har ett stort engagemang för barn och ungdomars psykosociala situationoch har förmåga att möta människor i olika livssituationer.Du möjliggör barns berättande och medverkar till att elevernas delaktighet och perspektivlyfts fram.

Duhar lätt för att skapa relation och är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor.Du behöver ha ett intresse av att arbeta i en pedagogisk miljö ochi team med olika professioner.

I ditt arbete är du strukturerad och tydligoch har förmåga att ta initiativ ochbeslut inom ramen för ditt uppdrag. Du prioriterar också dina insatser tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Yrkesrollen kräver en hög grad av självständighet,samarbetsförmågaoch personlig mognad.Du trivs med att arbeta med komplexa frågor, ser möjligheter och är kreativ, Du behåller lugnet i svåra situationer och kan fatta välgrundade beslut under tidspress.

Varmt välkommen med din ansökan!

Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.

Tjänst tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.

ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Västra Götalands län
Göteborg

Endast registrerade medlemmar kan söka jobb.